• stratch-change
 • stratch-chocolates
 • stratch-keten-me-niet-boei-me
 • stratch-growth
 • stratch-success
 • There is nothing permanent

  except change -Heraclitus
 • Life is a box of chocolates

  You never know what you gonna get -Forrest Gump
 • Keten me niet

  Boei me -Loesje
 • All change is not growth,

  as all movement is not forward. -Ellen Glasgow
 • Success is not the key to happiness.

  Happiness is the key to success -Albert Schweitzer

Better results: blijven leren van fouten

Gelegenheid om nieuwe dingen te leren. Werk doen waar je goed in bent. Als mens belangrijk gevonden worden. Het zijn de belangrijkste randvoorwaarden om tot betere resultaten te komen. Samen met u verankeren we dit in uw organisatie.

Een heldere structuur en een eenduidige wijze van bestuur zijn dienstbaar aan de strategische intenties van de organisatie en de ambities van de mensen. De collectieve ambitie kan in de ogen van de creatieprofessionals van STRATCH niet anders vastgesteld worden dan (toekomstige) behoeften van klanten en andere stakeholders als uitgangspunt te nemen van alle denken en handelen.

Dit vraagt om ontvankelijkheid voor wat de klant werkelijk van ons vraagt en verwacht. De klantvraag wordt idealiter beantwoord met het aanbieden van producten en diensten die gebaseerd zijn op de competenties in de organisatie. De ontwikkeling van de competenties van de mens en organisatie bepalen uiteindelijk de mate van het succes. Competenties ontwikkelen zich in een omgeving waarin groeien, leren en experimenteren wordt gewaardeerd.

Al doende leren van elkaar is de snelste (en wellicht meest natuurlijke) manier van ontwikkelen, ook al lijkt dat op het eerste gezicht vaak niet zo. Niet de woorden tellen daarbij, maar de daden. Iets doen en een fout maken is vele malen beter dan niets doen om een fout te voorkomen.

...go CREATE!