• stratch-change
 • stratch-keten-me-niet-boei-me
 • stratch-chocolates
 • stratch-growth
 • stratch-success
 • There is nothing permanent

  except change -Heraclitus
 • Keten me niet

  Boei me -Loesje
 • Life is a box of chocolates

  You never know what you gonna get -Forrest Gump
 • All change is not growth,

  as all movement is not forward. -Ellen Glasgow
 • Success is not the key to happiness.

  Happiness is the key to success -Albert Schweitzer

Corporate vitality: 12 kenmerken

Vitale teams en organisaties hebben de volgende kenmerken: 

 1. De collectieve ambitie wordt aantoonbaar gedeeld en gedragen
 2. Er zijn lange termijn innovatiedoelen
 3. Er wordt frequent met elkaar gesproken over de structuur en besturing
 4. Men kan afstand nemen van vaste patronen en belemmerende overuigingen
 5. Zelfsturing en zelfredzaamheid wordt gestimuleerd
 6. Er is coachend en dienend leiderschap gericht op het maken van verbindingen binnen en buiten de organisatie
 7. Er werken heterogene teams (monocultuur wordt voorkomen)
 8. Diversiteit wordt benut voor het realiseren van duurzame verbetering
 9. Er is ruimtevoor eigen initiatief, experimenten en ondernemerschap
 10. Er wordt (deels) resultaatafhankelijk beloond
 11. Er is grote bereidheid en gelegenheid te groeienen te leren (van elkaar en van fouten)
 12. Belanghebbenden worden betrokken om bij te dragen aan het succes van de organisatie

stratch-go-create