• stratch-voetbal
 • stratch-vogels
 • stratch-appels
 • Zonder doel

  kén je niet scoren! - Johan Cruyff
 • Two monologues

  do not make a dialogue.
 • Wensen zijn voorgevoelens

  van hetgeen je in staat bent daadwerkelijk te realiseren. -Goethe

Betere resultaten voor het UWV

Ik spreek Paul op een zonovergoten terras in Amsterdam. Ik heb Paul uitgenodigd om eens van hem te horen hoe hij het werken met de Brainmap van STRATCH heeft ervaren en hoe hij het gebruikt om zijn organisatie resultaat gericht te maken.

Paul van Geene is in dienst bij UWV Uitkeren als District Manager Eindhoven. Zijn team bestaat uit 460 medewerker waarvan 16 leidinggevenden. Paul kijkt inmiddels met genoegen terug op een carrière van 23 jaar bij het UWV, waarin hij de verschillende ontwikkelingen en veranderingen van nabij heeft meegemaakt en geïnitieerd.

Context

Het UWV is vol in verandering. In de periode 2012 - 2015 moet € 500 miljoen worden bezuinigd. Met minder mensen zal meer moeten worden gerealiseerd en de organisatie is omgevormd naar Resultaat Verantwoordelijke Teams. Dit vraagt om een andere “mindset” bij de leidinggevenden van het UWV. Van hen wordt nu verwacht dat zij middels een coachende leiderschap stijl het beste uit de medewerkers weten te halen. Om dat te kunnen doen heb je natuurlijk wel inzicht nodig in de kwaliteiten, talenten en persoonlijke kracht van iedere medewerker.

Gebruik Brainmap op initiatief van medewerkers

De BrainMap heeft bij ons
de functie van vliegwiel vervuld
in de verandering.

Paul maakte kennis met de Brainmap van STRATCH in een sessie voor alle Districtmanagers van het UWV en was direct overtuigd van de waarde die dit had voor (de veranderingen die nodig waren in) zijn district.

Over de Brainmap vertelt hij het volgende: “ Het unieke van de Brainmap is dat je inzicht krijgt in je sterke kanten, je voorkeurstijlen van communiceren en samenwerken en waar je je in beginsel op richt in je werk. In een oogopslag konden we de voorkeurstijlen van de leidinggevenden inschatten. Hierdoor werden onze gesprekken met hen persoonlijker, effectiever en doelgerichter. De Brainmap heeft bij ons de functie van vliegwiel vervuld in de verandering.

Ik weet nog goed dat de medewerkers zelf het initiatief hebben genomen om de Brainmap te gebruiken om tot een evenwichtige teamsamenstelling te komen. Het resultaat is dat de samenwerking in mijn district sterk is verbeterd. We spreken nu een gemeenschappelijke taal, begrijpen elkaar beter en we zijn nu ook in staat elkaars verschillen en sterkten beter te benutten. We werken nu veel efficiënter en kunnen meer aan. Als je bedenkt dat we het in eerste instantie dachten te gebruiken op management niveau om inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden van de leidinggevenden, heeft het onze verwachtingen ver overtroffen en speelt het een belangrijk rol in het realiseren van onze verander doelstellingen”.

Kamer ingericht volgens Brainmap-principes

We hebben zelfs een van de kamers in Eindhoven ingericht volgens de principes van de Brainmap. Iedere medewerker kan zijn eigen positie zien in het totale team. We gebruiken de kamer voor brainstorming en overleg met de Resultaat Verantwoordelijke Teams. Het is een IJkpunt geworden voor ons. Naast de Brainmap hebben we onder meer de Tijdlijn op de muur geschilderd met daarbij de streefdoelen die we ons stellen. Het is met recht een unieke kamer binnen het UWV”

Als het grote verschil met eerdere interventies en methoden ziet Paul de eenvoudige toepasbaarheid in zijn hele organisatie en de snelle resultaten die hij hiermee boekt. “Doordat het door leidinggevenden en medewerkers wordt omarmt, is de impact groot en blijft deze zijn waarde behouden. Andere initiatieven zijn na een week veelal weer uitgewerkt. De Brainmap gebruiken iedere keer als we effectieve teams willen samenstellen, die beter samenwerken en binnen de afgesproken tijd hun doelen realiseren. Voorheen misten we het inzicht om dat effectief te kunnen doen, nu is dat tamelijk eenvoudig en door gebruik te maken van de sterke kanten van iedere werknemer heeft iedereen er baat bij!”

“Binnen UWV Uitkeren zijn we trots op de resultaten die we iedere dag, met elkaar realiseren en dat is gegeven de huidige situatie met recht een top prestatie. Het is belangrijk dat mensen zowel in het hoofd als in het hart veranderen en dat er vertrouwen is in elkaar. Ik zie dat als voorwaarde voor een ieder team. Ik ben dan ook trots op mijn medewerkers en de resultaten die we behalen. Door een creatieve aanpak brengen we bewustwording en verantwoordelijkheid in de organisatie. Ons kernthema is klantgerichtheid en onze kernwaarden respect, openheid, eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit houden ons op koers. Het verrichten van vrijwilligerswerk is inmiddels een jaarlijks terugkerende activiteit waar iedereen aan meedoet”.

Betere resultaten voor het UWVBetere resultaten voor het UWV

Betere resultaten voor het UWVBetere resultaten voor het UWV