• stratch-appels
 • stratch-vogels
 • stratch-voetbal
 • Wensen zijn voorgevoelens

  van hetgeen je in staat bent daadwerkelijk te realiseren. -Goethe
 • Two monologues

  do not make a dialogue.
 • Zonder doel

  kén je niet scoren! - Johan Cruyff

“Het kind in jezelf blijven zien”

Fokko R. Witteveen:

Ik ben geboren in het Jongenspaviljoen van De Glind. Een uniek dorp midden in de Gelderse Vallei. Kinderen en jongeren nemen er een speciale plaats in. 'Een veilig onderkomen voor sociale schipbreukelingen.' Dat was in 1904 de ambitie van dominee R. Rudolph.

Portret Fokko R. Witteveen

Mijn vader solliciteerde er in 1954 op een advertentie in Trouw naar de functie van paviljoenshoofd. De toegezegde dienstwoning bleek er niet te zijn. We woonden 2,5 jaar op de zolder van het Jongenspaviljoen. Als 'Eigen Kind' ging ik naar de Besselaarschool. De 'opgenomen' kinderen gingen naar de J.H. Donnerschool. Voetballen deden we met elkaar.

Pas op mijn 12e ontmoette ik de buitenwereld. In Amersfoort ontdekte ik het bestaan van een cafetaria. 'Je kwam makkelijker in de hemel dan in De Glind.' Was het gezegde. Maar toen ik er uit kon, ging ik echt van God los. Later kwam ik terug. Met mijn eerste vrouw en een ander echtpaar vormden we een gezinsgroep. Naast onze eigen dochter en zoon hadden we 9 opgenomen kinderen in huis.

Achteraf vraag ik me af of het allemaal wel zo verantwoord was. Ik was destijds 24 jaar. Een grote verantwoordelijkheid. Maar we werkten met passie. Het was een heerlijke tijd. Mijn professionele hart ligt hier. Net als mijn vader werk ik in de Jeugdhulp. Van nature ben ik geneigd me overal mee te bemoeien. Langzaam leer ik dat af, om anderen niet te ondermijnen. Maar de dingen die ik hoor en zie blijf ik aan de orde stellen. Ik sta bekend als iemand die van een goede sfeer houdt. Als bevlogen en betrokken. En ook als iemand die het roer omgooit als dat moet. Zoals nu.

Met het oprichten van de stichting zininjeugdzorg.nl wil ik met geestverwanten ruim baan maken voor mensen die werken met passie. Willen we ruimte creëren voor reflectie. De eigen drijfveren, motivatie en de zin van ons werk aan de orde stellen. De primaire sturing weer bij de frontlinie neerleggen. Even los van de meet- en weetkant. Even niet bezig in de verzakelijkte context van verantwoording, kwaliteitssystematieken en effectmetingen. Waarin ook de Jeugdhulp blijkbaar onvermijdelijk terecht is gekomen. Zeer tot mijn ongenoegen.

Vitaliteit is voor mij de wil om te creëren. Het beste is immers altijd in de maak. Dat samen creëren vraagt om een heldere visie, nieuwsgierigheid en discipline. Altijd alles ter discussie stellen bouwt niets op. Hard werken. Lef tonen. De juiste beslissing op het juiste moment nemen. Brede belangstelling houden. Afspraken nakomen. Oplossingsgericht werken. Resultaten zichtbaar maken. En successen vieren. Dat is mijn vorm van leiderschap tonen. Deze kernwaarden vormen voor mij de handen en voeten van de visie.

Ik vraag van mezelf en anderen om leerbaar te zijn. Om iedere dag fouten te maken, maar wel steeds nieuwe. Om dichtbij jezelf te blijven en lol te houden. Om te ontdekken. Het kind in jezelf te blijven zien. Je niet te verschuilen achter anderen of regels, maar jezelf te tonen op het moment dat het er op aan komt. Gewoon doen. En dan het liefst wel zo opvallend mogelijk.

Fokko R. Witteveen

voorzitter Raad van Bestuur 
Trias Jeugdhulp Zwolle

www.triasjeugdhulp.nl