• Stratch Waarom 1

Een organisatie is niet van steen

STRATCH: voor gezonde organisaties

Gezonde organisaties beginnen bij mensen die hun eigen kracht inzien en inzetten

Elke organisatie is uniek, omdat zij bestaat uit mensen die uniek zijn. Juist in die bijzondere mix van talenten en mogelijkheden zit ook de groeikracht van een organisatie. Om die kracht aan te spreken, faciliteert STRATCH verandering op drie niveaus: mens, team en organisatie.

Met onze opdrachtgevers stemmen we elk gewenst verandertraject af op de specifieke samenstelling van de organisatie en haar unieke weg van wens naar werkelijkheid. Daarbij maken we gebruik van de uiteenlopende talenten en invalshoeken van onze professionals en ons netwerk van deskundigen.

Twaalf kenmerken van gezonde organisaties *

 • Een grote ambitie die zichtbaar gedeeld en gedragen wordt;
 • Coachende en dienende leiders die verbindingen leggen;
 • Teams bestaan uit heel diverse mensen (geen ‘monocultuur’);
 • Diversiteit wordt benut voor duurzame verbetering;
 • Zelfsturing en zelfredzaamheid worden gestimuleerd;
 • Ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap;
 • Bereidheid om te leren (van elkaar en van fouten) en te groeien;
 • Er wordt (voor een deel) beloond op basis van resultaten;
 • Belanghebbenden krijgen de ruimte om bij te dragen aan het succes;
 • Regelmatig overleg over structuur en sturing;
 • Men kan afstand nemen van belemmerende patronen en overtuigingen;
 • Innovatiedoelen voor de lange termijn.

* Naar Alexander Rinnooy Kan, Ernst Hijmanslezing 2006


Ook een gezonde organisatie?

Maak een afspraak