• Stratch Waarom 1

Vitale mensen - Individuele coaching

STRATCH geeft individuele coaching, met name aan managers en teamleiders. Wat we hen vooral leren is: creëren. We willen leiders zien die het onderling vertrouwen in teams opbouwen, verbindingen leggen en mensen prikkelen om hun talenten te benutten.

Vitale mensen

De manier waarop leiding gegeven wordt, is bepalend voor de organisatiecultuur. Laten zien waar de organisatie voor staat, is daarom een wezenlijk onderdeel van de taak van leidinggevenden, zeker in tijden van verandering.

Vandaag de dag is de uitdaging vaak dat medewerkers en afdelingen ‘zelfredzaam’ moeten zijn. Van leidinggevenden wordt verwacht dat zij de voorwaarden scheppen, waardoor iedereen zijn rol binnen het team zelfstandig uit kan voeren. Als je dan de individuele ambities van mensen tot een collectieve ambitie weet te verbinden, neem je op natuurlijke wijze je positie als leider in. Je doet recht aan alle talenten binnen je team én de missie van je organisatie.

Onze individuele coaching zet sterk aan tot het bewust worden van ambities. Mensen leren niet alleen hun eigen ambities te verwoorden, maar ontdekken ook de kracht van een gedeelde ambitie.

Maak kennis met onze werkwijze en bestel vandaag nog het boek ‘Leren creëren’

Bestel werkboek