Kenmerken van sterke teams

Wat maakt het verschil?

Door de jaren heen heb ik in heel wat teams gewerkt. IN het ene team werkten we geweldig samen: veel plezier, hoge energie en schitterend resultaat. Aan sommige teams denk ik liever niet terug. Wat zijn de verschillen tussen sterke teams en slappe hap? Ik kom tot de volgende opsomming gebaseerd op eigen ervaring.

Kenmerken van goede teams
waarin ik functioneerde
Kenmerken van slechte teams
waarin ik functioneerde
We werken samen naar resultaten Ieder is meer zijn eigen resultaten bezig, dan met het gezamenlijke team resultaat
De teamleden zijn in staat hun eigen ego (en sommigen hebben grote ego’s) ondergeschikt te maken aan het grotere geheel van het team De individuele ego’s staan boven het belang van het team als geheel
Teamleden zijn bereid bij te springen (ook met ‘mindere’ werkzaamheden) als dat echt nodig is Teamleden zijn niet bereid in te springen, voelen zich daar ‘te goed’ voor of het staat niet in de functiebeschrijving
Er is groot onderling vertrouwen en respect voor elkaar ((juist) ook voor de verschillen) Er is onderling wantrouwen en/of wantrouwen naar de baas. Geen respect voor elkaar
Afspraak is afspraak Wat beloofd is wordt niet (helemaal) gedaan
Met elkaar en individueel op zoek naar mogelijkheden (ook al lijkt het onmogelijk) Altijd wel een excuus waarom iets niet kan

De teammanager heeft oog en hart voor ‘zijn’ mensen

De manager van het team is alleen met zichzelf en zijn/haar eigen carrière bezig
We zijn goed op de hoogte van elkaars wel en wee (deels ook privé) en leven met elkaar mee We weten eigenlijk niet zo veel van elkaar; hebben alleen zakelijk contact
Er wordt (kei)hard gewerkt, maar ook veel plezier gemaakt en veel gelachen, dit alles in een open en ontspannen sfeer Gespannen sfeer, ieder voor zich, weinig plezier samen
We vieren met elkaar onze successen Successen worden niet als gezamenlijk ervaren en dus ook niet gevierd
Alles kan op tafel komen. Ook meningsverschillen en verschil van inzicht. Veel kritische en positieve feedback Je laat niet het achterste van je tong zien. Je weet nooit hoe dat mogelijk tegen je gebruikt wordt
Teamleden zijn er trots op deel uit te maken van het team en praten daar graag met anderen over Teamleden voelen zich niet deel van een groter geheel, praten over hun eigen werk en successen, niet over die van het team

Als dit zo op een rij onder elkaar staat, ontvouwt zich een beeld bij beide teams. En dan is het niet zo moeilijk om vast te stellen in welk van deze twee teams je zelf zou willen werken. De vraag is natuurlijk: kun je invloed uitoefenen op de sterkte van het team? Mijn ervaring is: meestal wel, maar niet altijd. Soms moet je erkennen, als het niet lekker loopt in jouw team, dat dit niet de omgeving is waarin je wilt/kunt werken en kun je beter uitzien naar een andere plek binnen of buiten de organisatie. Dat laatste heb ik een paar keer meegemaakt en gedaan, maar achteraf gezien, had ik dat eigenlijk veel eerder moeten doen. Een slechte en destructieve teamsfeer vreet energie en neemt veel werkplezier weg. Maar veelal kun je wel invloed ten positieve uitoefenen of laten uitoefenen. Ooit werkte ik in een groter teamverband, waar de sfeer behoorlijk negatief en verziekt was. Het gaf mij in ieder geval weinig energie. De baas haalde op enig moment hulp van buiten en die man presteerde het om in één sessie de collectieve negatieve energie om te zetten in positieve energie. Prachtig om te ervaren.

Maar ook zelf kun je veel invloed uitoefenen op de sfeer binnen een team. De simpele dingen kunnen vaak al wonderen doen: aandacht voor elkaar, elkaar beter leren kennen en begrijpen, uitspreken wat je dwars zit, bespreken van wat bindt ons als team, op welke resultaten richten wij ons.? Niets is erger dan dit soort issues onbenoemd laten. En, indien nodig, haal iemand van buiten erbij. Met een frisse blik en de autoriteit om beperkende patronen te doorbreken.

Pin It