Vitaliteit en wiskunde!?

In mijn coaching- en advieswerk maak ik regelmatig gebruik van de door David Gleicher ontwikkelde formule voor verandering (en dat terwijl ik toch een echte alpha man ben). Gleicher ontwikkelde de volgende, mathematisch uitziende,  formule:

V = O x V x Es > W

Of, in gewoon Nederlands: Verandering komt op gang als de Ontevredenheid x de Visie (op de toekomst) x zicht op de Eerste stappen groter is dan de Weerstand om te veranderen.
Het is een vermenigvuldigingsvergelijking (het x-teken) en dat betekent dat als één van de onderdelen nul is, de hele uitkomst nul is. Dat geeft waarschijnlijk inzicht in waarom veel benodigde verandering niet op gang komt.

Als iemand, een team of een organisatie niet in beweging komt om te veranderen, kan het helpen om eens te kijken naar de verschillende onderdelen van deze vergelijking. In een coaching- of adviestraject komt het vaak voor dat aan zo’n traject wordt begonnen, omdat men niet meer tevreden is met de huidige situatie.

Toch komt men niet in beweging, omdat men óf geen beeld heeft van waar men naar toe wil (visie, een beeld van de gewenste situatie) en/of omdat men geen of weinig idee heeft over de te zetten eerste stappen. En dan blijft de verandering uit, waardoor de ontevredenheid blijft en waarschijnlijk zelfs zal gaan groeien. 
En dat is niet bevorderlijk voor de vitaliteit van de persoon, het team, de organisatie.

En zo kunnen we werken aan vitaliteit door gebruik te maken van een ‘wiskundige’ formule.

 

Pin It