Onze coaches en adviseurs

in Creating Corporate Vitality

STRATCH (strategic change en 'strategy as stretch') is hèt organisatieadviesbureau in het vergroten van organisatievitaliteit. Sinds 1999 is ons werk gericht op het minimaliseren van verspilling van menselijk talent en het vergroten van arbeidsvreugde en arbeidsproductiviteit. Door individuele coachingstrajecten, leiderschaps-, team- en organisatieontwikkeling verlagen we uitval door stress, hoge werkdruk, ongezond organisatie en ziekteverzuim. Samen met klanten verbeteren we processen en prestaties structureel. We doorbreken een eventuele angstcultuur,  ontmantelen onnodige bureaucratie en stoppen 'rituele dansen'. We brengen samen met managers en medewerkers uw klant- en medewerkerstevredenheid op het gewenste niveau.

Onze coaches, trainers en adviseurs zijn mens- en resultaatgericht. Wij coachen en stimuleren werkende mensen om beter te presteren, met meer plezier en minder energieverlies. Dus zonder stress. Onze ambitie is: het creëren van sterke teams en gezonde organisaties met vitale mensen! Nederland Vitaal! Dit is het kernteam:

Wiebe Goslinga

Wiebe Goslinga

Anne S. de Jong

Anne S. de Jong

Jolande van Straaten

Jolande van Straaten

Aad Twigt

Aad Twigt

Sanne Vos

Sanne Vos

Jij?

Jij?

Ook minder werkdruk en meer vitaliteit gewenst?

geef ons een belletje