Sanne Vos

“Mooi zijn de stromen, die komen uit de bron van het hart” - Bert Schierbeek

  +31 (0)6 14 23 55 36

Aandachtig leven. Dat is het persoonlijke motto van Sanne Vos (1961), sinds zij na een grondige reflectieperiode haar vitaliteit hervond. Ook wat werken betreft gooide ze het over een andere boeg. Ze ontdekte haar kracht – en plezier! – in een ondersteunende rol.

Sanne was tot 2011 werkzaam als makelaar en manager bij een woningcorporatie. Het waren functies die haar vooral energie kostten. Mede daarom zet zij zich nu graag in voor een organisatie als STRATCH, waarin het draait om ‘vitaliteit in werken’. Sinds 2016 is Sanne onze bureaumanager. Dat werk ligt haar bijzonder goed. Toen wij de ‘BrainMap’ op haar loslieten, kleurde deze helemaal blauw. Een duidelijke versterking van ons team.

Dankzij Sannes ondersteuning, ontstaat er voor andere STRATCH’ers meer ruimte voor creativiteit, zodat wij ons werk nog beter kunnen doen.