De natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid

Samen leren creëren

Vitaliteit is voorwaarde voor het succes van teams en organisaties. Helaas is dan wekelijks een mandje vers fruit neerzetten niet voldoende. Ook het geregeld voeren van verzuimgesprekken is een begin, maar ontoereikend. Wij geloven in de manier van werken en veranderen waarbij teams en organisaties gestimuleerd worden om hun eigen kracht te gebruiken om in beweging komen. Mensen zich te laten (doen) aan passen aan gewijzigde omstandigheden. Een beweging van oeverloze discussie naar constructieve dialoog. Van eindeloos gepraat naar concreet resultaat. Van lamlendige futloosheid naar bruisende vitaliteit. Van het krijgen van stress naar het creëren van succes. Van reactie naar CREATIE: doelgericht veranderen.

Om die doelgerichte verandering te versnellen gebruiken we de in onze praktijk ontwikkelde methode ‘Leren Creëren’. Aan de hand daarvan geven we samen met onze opdrachtgevers, vorm en inhoud aan de natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid. We onderscheiden een cyclus van zes (plus één) fases die op een natuurlijke manier in elkaar overgaan:

 1. Bewust worden (met gedeeld inzicht)
  waarderen hoe we ervoor staan en de verbeteragenda bouwen
 2. Perspectief vinden (met gezonde ambitie)
  vanuit individuele passies de collectieve verbeelden en levend maken
 3. Zelfvertrouwen opbouwen (met gepaste trots)
  positief denken en geloven in de kracht van jezelf, je team, je organisatie
 4. Verbinding maken (met aandacht)
  onderzoeken welke partijen je nodig hebt voor het realiseren van je ambities
 5. Verantwoordelijkheid nemen (met daadkracht)
  je en de besluitvaardigheid vergroten en eigenaarschap ontwikkelen
 6. Werkend maken (met plezier, energie en prestatie)
  handelen en volharden tot het gewenste succes
 7. Successen vieren (en nieuwe inzichten opdoen)
  een fase die vaak door de drukte van alledag wordt overgeslagen...

Onze aanpak is gebaseerd op de principes van ‘natuurlijk veranderen’, die onder meer beschreven zijn door Dieuwke Begemann (Natuurlijk veranderen) Beck & Cowan (Spiral Dynamics), Marinus Knoope (De Creatiespiraal) en Stephen Covey (The Seven Habits of Highly Effective People).

Hoeveel vitaliteit zit er in jullie organisatieverandering?

voor vitaal veranderen vanuit kracht: bel STRATCH!