Leren Creëren: een werkboek voor je eigen weg van wens naar werkelijkheid

Een werkboek over vragen over jezelf: wie ben ik? - wat kan ik? - wat wil ik? - waar sta ik voor? Simpele vragen, lastige antwoorden, waarbij dit werkboek een praktisch hulpmiddel is om antwoorden te vinden.

Werkboek Leren Creëren: wat wil ik?

Het werkboek gaat uitvoerig in op de zes stappen in het creatieproces, de natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid. Het heeft zes hoofdstukken, zes beginpunten, of – zo je wilt – zes voorkanten. Deze stappen staan in een cirkel, er is dus geen begin en geen einde. Ieder hoofdstuk omvat achtergrondinformatie over het proces en biedt verschillende oefeningen.

De STRATCH Ambitiespriaal heeft zes processen

 

Het werkboek omvat naast de zes inhoudelijke hoofdstukken een algemeen hoofdstuk, waarin uitleg wordt gegeven over het creatieproces zelf. Het boek is uitnodigend en creatief vormgegeven. “Om direct mee aan de slag te gaan”, is de veelgehoorde reactie als mensen het boek zien en inkijken.

Pin It

 

Hoe gebruik je het werkboek Leren Creëren?

Leren Creëren is een werkboek. Van, voor en door jou. Te gebruiken om te leren creëren. Om jouw ambities te realiseren. Je toekomst, je werkelijkheid, je zelfbeeld, je gewenste successen.

Succes krijg je niet (niemand niet, tenzij je een mazzelaar bent), maar kan niet anders dan gecreëerd worden. Leren creëren dus. Langs de natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid. Dit werkboek is hiertoe een hulpmiddel voor jou.

Afhankelijk van jouw specifieke omstandigheden of je voorkeur, begin je ergens in het proces.
Voor velen begint een creatieproces met ambitie (perspectief vinden). Ben je nog meer bezig om het heden te ervaren of het verleden te verwerken, dan is het passender te beginnen met het verkrijgen van inzicht (bewust worden). Daar waar je vooral lijdt onder een gebrek aan zelfvertrouwen en trots, past het om met die fase in het creatieproces te starten (zelfvertrouwen opbouwen). Blader het boek maar eens door en kijk waar je aandacht naar uitgaat (verbinding maken). Ben je in de fase om grote (wezenlijke) beslissingen te nemen, of word je daartoe gedwongen, dan heb je zeker baat bij een gezonde dosis daadkracht (verantwoordelijkheid nemen), in het verlengde van je ambitie. Komt het aan op het realiseren van resultaat, dan past het je om even stil te staan bij dat wat je energie geeft en kost (werkend maken).

Waar je begint hangt van jou af. Belangrijk is wel de cirkel te sluiten door alle processen te doorlopen. Creëren is een continu proces. Wellicht zijn niet alle oefeningen voor nu relevant; je ontdekt dat samen wel in de loop van dit traject. Op deze manier trekken we samen een tijdje op. Jij leidend, wij als coach begeleidend.

 

Deze hoofdstukken vind je in het werkboek Leren Creëren

Perspectief vinden

Het begint met ambitie!

Voorwaarde voor het succesvol vinden van je eigen perspectief, is dat je ontspannen bent. Fysiek uitgerust en emotioneel vrij van negatieve gevoelens.

Zelfvertrouwen opbouwen

Denk In Mogelijkheden

Zodra je een beeld hebt van dat wat je werkelijk wenst komt de fase waarin je jezelf op de proef stelt. Doorgaans openbaart zich dat aan jezelf door twijfel. Twijfel of jij wel de persoon bent die deze wens realiseren kan. Twijfel over 'wie jij dan wel niet bent om dat te doen'. Twijfel of je wel 'voldoende in huis hebt'. Of anderen je wel zullen steunen. Of het zo wel werkt in de wereld ("je kan niet alles krijgen wat je wilt" bijvoorbeeld). Twijfel is het ontbreken van voldoende zelfvertrouwen. Geloven in jezelf. Ook dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Verbinding maken

Als je weet waar je staat

Deze fase van het creatieproces is aan de orde voor jou als je weet waar je staat (voldoende inzicht hebt uit bewust worden), contact hebt met je ambitie (perspectief vinden) en gelooft in jezelf (zelfvertrouwen opbouwen). Voorwaarde voor de start van dit proces is dat je je helder kan uiten (Dit is mijn ambitie...). Hoe helderder jij bent, des te eerder en duidelijker zullen anderen je op weg helpen. ("Heb je hier aan gedacht? Dan moet je die en die eens bellen!").

Verantwoordelijkheid nemen

Ja zeggen en ja doen

Tegenover perspectief vinden (contact maken met je ambitie) staat het proces verantwoordelijkheid nemen (ja zeggen en ja doen). Zo idealistisch als je wens, verlangen of ambitie is, zo praktisch en realistisch is het proces van beslissen. Op basis van het plan en de planning, beslis je te gaan handelen conform je ambitie. Doorgaans voltrekt dit proces zich soepel als de voorgaande fases met hart en ziel zijn doorlopen.

Werkend maken

Doorgaan tot het einde

Er is iets wat alle mensen gemeen hebben: de natuurlijke neiging om keihard te werken voor een zaak waarin ze geloven. Wordt er niet keihard gewerkt, dan geloven ze niet in de (hun) zaak. Het al dan niet ‘werken’ is vaak niet zozeer een probleem, maar de mate waarin iemand gelooft in eigen kunnen.

Bewust worden

Waarderen: voelen wat je voelt

Bewust-worden is het proces op weg naar bewust-zijn. Weten wie je bent. De essentie van dit proces is 'waarderen': voelen, ervaren, evalueren, wegen. Dat is wat anders dan ‘oordelen’: niet je mening wordt gevraagd maar je vermogen om ‘op waarde te schatten’ staat in dit proces centraal. Het is dan ook veel meer een emotioneel proces dan een rationeel. Het is meer subjectief (‘wat ben je mooi!’) dan objectief bedoeld (‘het weegt 96 kilo’).