Voor gemeentes

Werken bij een gemeente is interessant. Er zijn uitdagende en uiteenlopende thema’s, die voor veel burgers en bedrijven van groot belang zijn. De gemeente is lokaal vaak een goede werkgever met prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Gemeenten staan ook voor grote uitdagingen.

De veranderingen in het werkveld van de gemeenten gaan snel. De transitie van centraal naar lokaal in het sociaal domein, de komst van de Omgevingswet, veiligheidsissues als ondermijning, duurzaamheidsuitdagingen, regionale samenwerkingsverbanden, het zijn complexe dossiers met grote impact. Bewoners en bedrijven vragen steeds meer een andere aktievere rol van gemeenten. Ambtenaren worden meer netwerkers en regisseurs en minder uitvoerders. En dat alles moet met minder geld.  Veel gemeenten bezuinigen door de omvang van de organisatie te verkleinen of door herindelingen (fusies) aan te gaan. Daarmee neemt de instroom van nieuw personeel sterk af, stijgt de gemiddelde leeftijd en is er relatief meer personeel met een vaste aanstelling. Het aantrekken van jongeren bij gemeenten lukt nog wel, maar tegelijkertijd zijn er ook veel jongeren die de gemeenten juist verlaten. Verder is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Het ziekteverzuim bij gemeenten stijgt. In 2016 nam het met 0,3 procent toe tot 5,6 procent, terwijl het landelijk gemiddelde op 4,3 procent ligt. Met name het langdurig ziekteverzuim onder gemeenteambtenaren neemt toe. Los van de kosten van verzuim zie je dat resultaten achterblijven, besluitvorming vertraagd wordt en eigenaarschap ontbreekt. Kortom: veel gemeenten zijn volop in beweging en dat heeft zijn weerslag op de organisatie en de ambtenaren. 

Het belang van vitale ambtenaren

Niets is zo waardevol voor teams en organisaties als vitale ambtenaren. Vitale ambtenaren  herken je aan hun plezier, energie en prestaties. Vitale ambtenaren ontwikkelen zichzelf en laten anderen groeien. Ze hebben de veerkracht om te herstellen van stress en tegenslag. Samen creëren ze sterke teams en gezonde organisaties.

Vitale ambtenaren vormen sterke teams

Voor een sterk team zijn vitale mensen nodig. Met elkaar en de middelen die ze hebben, vormen zij een dynamisch geheel om efficiënt en effectief resultaten te realiseren. Harde en zachte factoren die in balans zijn. Een sterk team benut de verschillende temperamenten van mensen om de gedeelde ambities waar te maken. Ze vertrouwen elkaar, omdat ieder zijn verantwoordelijkheid neemt. Samen vieren ze successen.

Een vitale gemeente

Een gezonde organisatie is een doelgericht samenwerkingsverband van sterke teams met vitale mensen. Elke organisatie is uniek, omdat zij bestaat uit unieke mensen. Juist in die bijzondere mix van talenten en mogelijkheden zit ook de groei- en veranderkracht van een organisatie. Om die krachten te mobiliseren faciliteert STRATCH veranderings- en verbeteringstrajecten op drie niveaus: mens, team en organisatie. 

Ga aan de slag met uw eigen gemeente

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.