Be the change you want to see.

PSO o.l.v. Jules van Hessen

Sterk leiderschap is dienend leiderschap.

Er is maar één vorm van leiderschap duurzaam effectief: samen er uit halen wat er in zit. Dus recht doen aan alle talenten en mogelijkheden van medewerkers. Gericht op het realiseren van de collectieve ambitie. Die vorm van leiderschap stimuleren en ontwikkelen wij! Met elkaar.

Het karakter en gedrag van de leiding bepaalt de waarden en de cultuur in de organisatie. Waarden worden geleefd, niet verteld of opgelegd. Het zichtbaar, merkbaar en meetbaar maken van gewenst gedrag in de organisatie. Dat is de wezenlijke bijdrage van leidinggevenden. Door te zijn wie je werkelijk bent als leidingggevende draag je bij aan het ontwikkelen van de gewenste cultuur in de organisatie. Open en eerlijk. Efficiënt en effectief. 

De dynamiek in de huidige tijd vraagt om zelfredzaamheid van mensen en teams. STRATCH zet aan tot bewustzijn en zelfredzaamheid. Het is een uitdaging om enerzijds leiding te geven aan mensen die zelfstandig als professional werken kunnen, en om anderzijds begeleiding te geven aan mensen die daaraan behoefte hebben of het nodig hebben. Degene die op basis van individuele passies de collectieve ambitie weet te verwoorden, krijgt van het collectief het natuurlijk leiderschap toegedicht. Leiderschap dat is gericht op het verbinden van de delen en het op koers houden van het geheel. 

Kijk eens naar dit filmpje: een prachtig voorbeeld van diendend leiderschap.