• Stratch Header Voeten Wat

Wat we samen bedenken, gaan we samen doen

STRATCH versnelt verandering en verbetert resultaat

De coaches en adviseurs van STRATCH verbeteren resultaten en versnellen verandering. We versterken teams en ontwikkelen persoonlijk leiderschap. Zo maken we samen organisaties vitaal. Mensen die hun eigen werkelijkheid creëren staan centraal. Met elkaar creëren we de gewenste toekomst van teams en organsaties. We ontwikkelen werkende strategieën, passende structuren, stimulerende besturingsstijlen. Samen creëren we een cultuur van veiligheid en vertrouwen. We faciliteren verander-, verbeter- of vernieuwingsprocessen.  

In de praktijk zijn medewerkers en leidinggevenden niet altijd even vitaal. Teams blijken soms minder sterk in onderlinge communicatie of samenwerking. Organisaties zijn niet altijd even gezond: mensen worden moe of ziek van hun werk. Of krijgen een burn-out. De kosten van onbenut menselijk potentieel en het ziekteverzuim zijn in menig branche (onderwijs, zorg, overheid) aanzienlijk. En vaak niet volledig inzichtelijk. Los van de kosten van verzuim blijven resultaten achter, wordt besluitvorming vertraagd en ontbreekt eigenaarschap voor verbetering of vernieuwing. Onze coaches en adviseurs zijn dan op hun best: samen bededenken, wat we er samen aan gaan doen. We combineren daadkracht en draagvlak in onze uniek effecieve aanpak.

benader ons voor een participatieve aanpak van:

  • strategie- en organisatieontwikkeling
  • leiderschapsontwikkeling
  • cultuurverandering
  • verandermanagement en verandercommunicatie
  • vergroten persoonlijke effectiviteit van leidinggevenden (persoonlijke coaching en teamcoaching)  
  • effectieve teamdagen, heisessies 
  • inspirerende lezingen en workshops
  • dagvoorzitterschappen

Besparen op tijd, geld, moeite en frustratie bij verandering?

Neem meteen even contact op